AER
AER
AER

Què és l'AER?

L'Agència Energètica de la Ribera (AER) és un organisme autònom del Consorci Medioambiental de la Ribera, entitat formada per les Mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa.
L'Agència ha estat creada en el marc del programa europeu SAVE II-2000.

Objectius de l'Agència

Implantar en la comarca una cultura d'estalvi energètic.
Aprofitament de recursos energètics endògens.
Utilització d'energies renovables, contribuint al desenvolupament sostenible de la comarca.

Actuacions i serveis que oferim

  • Realització d'un programa d'eficiència energètica del territori.
  • Sensibilització, informació i divulgació al respecte de l'ús racional de l'energia.
  • Certificació i diagnòsi energètic als edificis i indústries.
  • Generació de llocs de treball en relació amb la gestió de l'energia.
  • Creació de nous perfils curriculars educatius en relació amb la gestió de l'energia i medi ambient.
  • Afavorir la informació i utilització òptima d'energies renovables.
  • Protecció del medi ambient, reduint i/o substituint l'impacte de l'ús de les energies tradicionals.
  • Afavorir la investigació tecnològica sobre energia.
  • Millorar la seguretat energètica.
  • Assistir a les autoritats locals del territori en matèria energètica, estimulant la realització de projectes energètics i la presentació de projectes en el marc de programes de la Unió Europea.

Organització

Consell Directiu: Format per representants d'administracions locals, organitzacions de consumidors, empreses o associacions professionals, agències de gestió energètica nacionals i regionals i altres representants. Les entitats presents al Consell Directiu són: el Consorci de la Ribera, la UPV, la Federació de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana, l'AVEN, CC.OO, UGT, l'associació TYRIUS, COAG, l'associació AVACU-CECU, l'IDAE, la Diputació Provincial de València, la Càmara de Comerç, Indústria i Navegació, FEDALCIS, i IBERDROLA S.A.
President: Representació de l'Agència, direcció i control de les seues activitats

Salutació del President

En aquestos últims temps, la necessitat d'un us sostenible de l'energia s'ha fet més i més urgent. Els negatius efectes sobre el medi ambient causats per la utilització d'energies convencionals i les conseqüències d'un progressiu malbaratament energètic han provocat finalment una resposta d'acció. Per una banda sorgeix la investigació i aplicació de les energies renovables, buscant la implantació d'uns recursos energètics més nets i inesgotables. Per altra banda trobem les tècniques aplicades a les diferents àrees productives i les bones pràctiques d'us de l'energia, que pretenen aprofitar d'una manera més racional els recursos energètics dels quals disposem. Evidentment, esta realitat està present també als nostres pobles, als pobles de La Ribera.

l'Agència Energètica de La Ribera sorgeix com a organisme públic per impulsar la realització d' aquestes dues línies d'acció a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa. Els 47 municipis riberencs, els seus ajuntaments, empreses, escoles i ciutadans es veuen beneficiats diàriament d'aquesta entitat  tècnica, formativa i informativa. Mitjançant l'assessorament tècnic i legal sobre les instal·lacions d'energies renovables i els mètodes per aconseguir eficiència energètica junt a accions concretes destinades a la seua promoció i divulgació dins de la societat, es pretén dur a terme una tasca que situa a La Ribera entre els col·laboradors europeus al capdavant de la millora mediambiental i econòmica.

Des de l'Agència, volem convidar-vos a que ens conegueu i disposeu dels nostres servicis destinats a satisfer les necessitats relacionades amb l'aplicació d'un us sostenible de l'energia als pobles de La Ribera.