AER
AER
AER

Eficiència energètica

Quan parlem d’eficiència energètica ens referim a d’utilització d’aparells i tecnologies que aprofiten al màxim l’energia, el que és el mateix que tindre un rendiment elevat.

L’eficiència energètica és un concepte cada vegada més present en la societat, i és important perquè encara que en general necessita d’inversions, aconseguirem fer un ús més racional dels recursos, disminuint el consum energètic i les despeses associades, al mateix temps que reduïm l’impacte ambiental.

Podem parlar d’eficiència energètica tant al sector domèstic com al sector industrial, i és un concepte a tenir en compte quan parlem d’energia a edificis, o aparells que consumeixen energia, com la il·luminació, calderes o electrodomèstics.